Dia Bilgi Bankası
Finans Yönetimi

DİA Finans Yönetimi hakkında

FinansYönetimi

Banka Kredilerinin takibini yapabilmek için öncelikle, tanımlama işlemlerini yapmamız gerekir.

İşletmenin kullanmış olduğu kredi detayları; Banka Kredi Listesi ekranı üzerinde iken Ekle seçeneği ile Banka Kredi Tanımı Ekranı üzerinden sisteme tanımlanır.
Başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, verileri gibi değerleri girişini tamamladıktan sonra Taksitleri Oluştur Butonuna tıklayarak kredi ana para ve faiz hesaplamaları yapılır ve kaydedilir.

Banka Kredi Takibi

Banka Kredi Takibi

Kayıt işlemi tamamlanan kredi hesabı sonucunda banka fişi oluşur.

Banka Kredi Takibi

Kredi taksitler, Banka Kredi Taksit Ödeme Listesinde yer alır buradan ilgili kayıtları görüntüleyebilirsiniz. Vadesi geçen taksitleri belirtmek için yazı rengi kırmızı, vadesi gelmeyen veya ödenen kredi taksitleri siyah renk olacak şekilde görüntülenmektedir. Ödeme Yap butonuna tıklayarak ile kredi taksitleri ödeme adımına geçebilirsiniz.Banka Kredi Takibi

Bir anlaşma mücbirince işin veya verilen sözün, mal yada hizmetin eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğine dair taahhüdün edilmesi, aksi bir durumda belirli bir sorumlulukla karşı karşıya olunacağını beyan eden tarafların imzaladığı şartlı-bedelli Senet ve çeke teminat çeki veya senedi denilmektedir.

DİA Üzerinden İzlenecek Adımlar

İlk olarak Çek-Senet Listesinden normal olarak çek veya senet giriş işlemi yapılır.
Ardından ise teminat olarak kaydı girilecek olan çek veya senetler aşağıda ki resim de yer aldığı gibi teminat olarak işaretlemesi yapılır.

Teminat çek veya senetleri cari bakiyesini etki etmez ama ilgili cari hareketlerinden Teminatlar seçeneği seçilerek bakiyeye dahil  edilmesi istenirse bakiyeye de dahil edilebilir.

İlgili çek veya senetler tahsil yada iade işlemine tabi tutulurlarsa cari hareketlerini incelediğimizde teminat tarihini dikkate geçerli saymayıp yapılan tahsilat veya iade tarihini geçerli sayarak tahsilatı veya iade işlemini gerçekleştirmektedir. Aşağıda yer aldığı gibi teminatlar seçeneği aktif olmamasına karşı cari bakiyesini ilgili tahsilat veya iade sonrası etkilemektedir. Bu şekilde takip işlemlerini yapabilirsiniz.

Banka Kur Farkı Fişi Hazırlama: Dövizli işlemlerle çalışılan Banka Hesapları için Kur Farkı Oluşturma işlemi oluşturulabilir. 

Kur farkı fişinin hangi bankalara göre nasıl  oluşturulabileceğini birlikte inceleyelim.

Öncelikle ilk olarak Banka Fişleri Listesinde yer alan Kur Farkı Fişine tıklayıp fişi açınız.

kur farkı fişi

Fiş açıldığında otomatik bir şekilde “Kur Farkı Hesaplama Parametreleri” penceresi açılacaktır ve alanda bulunan ilgili değerler doldurulabilir. Ekranda yer alan Banka Hesap Kodu alanına hangi hesap için kur farkı fişi tanımlanacaksa ilgili döviz hesabı kodu girilir veya Banka Hesap Kodu alanı boş bırakılarak  tüm Banka Hesapları için kur farkı oluşturması işlemi gerçekleştirilebilir. İstenilen tarih bilgisine göre kur farkı fişi oluşturulur.

kur farkı fişi

Bir önceki ekranda yer alan parametre bilgileri girildikten sonra kur farkı işlemleri ile ilgili değer olan bankalara ait kayıtlar fiş içerisinde oluşur.

kur farkı fişi

Fiş kaydedilir. Oluşan Banka Fişi(Kur Farkı Fişi) Banka Fişleri Listesi ve Banka Fişleri(Ayrıntılı) listeleri ekranı üzerinden görüntülenebilir.

kur farkı fişi

kur farkı fişi

Hesaplarını dövizli olarak takibini sağladığımız cariler için belli dönemlerde kur değerlemesi yapılmaktadır. Burada hangi evraktan ne kadar kur farkının meydana geldiğine dair ilgili Dia’da otomatik kur farkı hesaplaması yapılabilmesi için Cari Hesap Fişleri Listesi [SCF1300] içinde  Ekle > (KF) Kur Farkı Fişi eklenir.

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Açılan Kur Farkı Hesaplama Parametreleri [SİS0500] ekranından hangi tarihe, hangi döviz cinsine, hangi kura göre kur farkı oluşturulacağının belirleme işlemi yapılır. Hesapla denilir.

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Oluşturulan Cari Hesap Kur Farkı Fişi belirlenen parametrelere göre Kur Farkı Borç ve Kur Farkı Alacak şeklinde oluşur.

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama
Kur farkı fişi oluşturulması tamamlanır. Oluşan Cari Hesap Fişi(Kur Farkı Fişi) Cari Hesap Fişleri Listesi ve Cari Hesap Fişleri(Ayrıntılı) listesi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

 1. 1. Cari Vade Ekstre Raporu [SCF9014B]
  Raporun kullanımında ki amaç borçların, alacaklarla kapatılarak gecikmeleri ve bu gecikmelerden meydana gelen vade farklarının hesaplanmasıdır. Kendimiz ve ayrıca müşterilerimiz içinde hazırlanabilmektedir bu rapor. Rapor şu şekilde hazırlanır: Carinin tüm borçları ve alacakları alınarak vade tarih bilgisine göre eşleştirilir (fifo kapat yöntemidir). Vade tarihi gelmiş olmasına rağmen ödenmemesi durumunda vade farkı meydana gelir ve erken ödeme ve geç ödeme faizi üzerinden vade farkı miktarı hesaplanır. Rapor üzerinde her borç satırının altında eşleşen alacaklar listede yer almaktadır.
  —Fiş Tutarı: Fişin borç ya da alacak değeriDevir: Önceki kapama işleminden kalanı.Kapanan: Borcun ne kadarı kapatılabilir.Kalan: Devir – KapananValör (Kapanan) Borç kalemindeki: Kapanan Adat / Kapanan TutarEşleme kalemindeki: Alacak Vade Tarihi/Borç Vade Tarihi Vade Farkı Vadesi: Borç Vade Tarihi + Valör (Kapanan)
 2.  
 3. —Vade Farkı (Kapanan): Kapatma hareketlerinden meydana gelen vade farkının toplamı bu alana yazılır. Vade farkı aşağıdaki şekilde hesaplanır.Hesaplaması şuşekildedir: Vade Farkı Tutarı = Kapanan Tutar * (Faiz Oranı / 100) / 30 * Valör Gün
 4. —Vade Farkı (Referans Tarihli): Burada vade farkı vadesi ile referans tarih değeri arasında bir gün farkı bulunur. Bu aradaki oluşan gün farkına da faiz işletmek istenebilir. Yani faizin de faizi alınmak istenebilir.Hesaplaması şu şekildedir:  Vade Farkı (07.11.2014) = Vade Farkı (Kapanan) + Vade Farkı (Kapanan) * Faiz Oranı / 100 / 30 * Referans Adet Gün
 5. —Valör (Kapanacak): Kapanmayan bakiye bulunuyorsa ve vadesi geçmişse kalan miktara vade farkı hesaplanır. Hesaplaması şu şekildedir: Referans Tarihi – Borç Vade Tarihi
 6. —Vade Farkı (Kapanacak): Kalan Tutar * Faiz Oranı / 100 / 30 * Valör (Kapanacak) şeklindedir.
 7. —Alttaki Alanlar:Tanımlanan Vade (Kapandı): Kapanan hareketlere verilen vade (fiş tarihi ile vade arasındaki gün)Ortalama Valör (Kapandı): Kapatılan hareketlerdeki ortalama gecikmeTanımlanan Vade (Bekliyor): Bekleyen hareketlere verilen vadeOrtalama Valör (Bekliyor): Bekleyen hareketlerdeki ortalama gecikme.
 8. 2. Cari Vade Bakiye Raporu [SCF1100B]
  Raporun oluşturulmasında temel amaç toplu bir şekilde vade farklarını görüntüleyebilmek. Cari bakiye raporundan farklı olarak vade farklısı diye düşünülebilir. Borç işlemleri alacak işlemleri ile kapatılarak (fifo kapat yöntemi) vade farkları hesaplanmaktadır. Cari vade ekstre raporuyla bu rapordaki değerler hesaplama mantığı aynı olduğu için tutması gerekmektedir.
  KapananValör: Kapatılan borçların gecikmesiKapanan Tutar: Toplam ne kadarlık bir bakiye kapatılmış.Vade Farkı: Kapatılan tutar içerisinde geç yada erken ödeme yapılma durumunda oluşan vade farklarıVadesi GeçenValör: Ortalama gecikmeBekleyen Bakiye: Vadesi geçen, henüz ödenmemiş bakiyeVade Farkı: Vadesi geçen bakiyenin vade farkı tutarıToplam Vade Farkı: Kapanan vade farkı + vadesi geçen vade farkıVadesi GelmeyenVade Gün: Vadesi gelmeyen bakiyenin ortalama vadesiTutar: Vadesi gelmeyen bakiyeBakiye: Vadesi Geçen Bekleyen Bakiye + Vadesi Gelmeyen Tutara

Kasa kur farkı şu şekilde oluşur; dövizli kasa işlemlerinin oluştuğu tarih değeri ile günün kuru üzerinden Türk Lirası (yerel para birimi), para birimi karşılığı değerlerinin hesaplanması sonucu kasa kur farkı fişi oluşmaktadır.

DİA’da bu işlem Kasa Kartları Listesi[SCF3000] üzerinde, Diğer butonu alanında yer alan kur farkı hesapla sekmesinden yapılır. İlgili ekran üzerinde karşımıza, Kur Farkı Hesaplama Parametreleri[SİS0500] penceresi gelecektir. Bu pencere DİA tarafından kur farkının hesaplanacağı penceredir. Bu pencere üzerinde, hangi tarih ve hangi döviz cinsine göre hesaplama yapılacak ise onlar belirlenir. Seçili döviz kuru DİA tarafından otomatik olarak getirilecek. Kullanıcı isterse döviz kur değerini elle de manuel şekilde de değiştirebilir.

Hesapla butonuna tıklandığı taktirde kur farkı hesaplaması DİA tarafından, girilen değerlere göre yapılacaktır. Bu ekran üzerinden ilgili kasaya ait işlemler, B/A bakiyesi vermesi açısından hesaplanabileceği gibi, yine Kasa Kartları Listesi[SCF3000] penceresi üzerinde yer alan kasa hareketleri seçilerek ilgili kasaya ait tüm fişlerin kur farklarının hesaplanması işlemi de yapılabilir.

Kasa Harekleri[SCF3010] ekranı üzerinde Hesapla butonuna tıklandığında hesaplama yapılacak ve seçilen tarih aralığındaki tüm işlemlerin kur farkları B/A cinsinden hesaplanması gerçekleşecektir. Oluşturulan fişler Kasa Fiş Listesi[SCF3100]‘nde görüntülenebilir.

Yine bu pencere üzerinde iken Diğer butonuna tıklayarak açılan seçeneklerden muhasebeleştirme işlemi yapılabilir ya da Yazdır seçeneği ile farklı format türlerinde dosya olarak oluşturulabilir.

Cari kartların vadesi geçmiş borçlarının hesaplanması için kullanılan bir düzenlemedir. Carinin işlemleri Borç Alacak eşleme (FİFO Yöntemi) ile otomatik kapatıldıktan sonra kapanmamış fatura bakiyesi için hesaplanan gecikme faiz tutarı ve gecikme faiz tutarı için faturasının düzenlenmesidir.

Uygulama:
Vade tarihinde ödenmesi gerçekleşmeyen faturalar için sistemin otomatik hesaplama yapabilmesi için Görev Listesi [SİS2150] tanımlama işleminin yapılması gerekmektedir.

Günlük olarak sistem faiz hesaplaması yapacaktır. Faiz oranının değeri % kaç olduğunun bilgisi sistem parametrelerinden <scf.04.35> parametresine yazılacaktır.

Kesilecek olan faturanın türü sistem parametrelerinde yer alan Gecikme Fatura Türü<scf.04.46> seçilecek, Gecikme Fatura Stok & Hizmet Kodu<scf.04.47> parametre kodu ile de hangi hizmet kartının seçileceği belirtilecektir.

Müşteriden ödemeye geldiğinde yapılacak son işlem olarak hesaplanan vade değeri için kesilecek faiz faturasıdır.
İstenirse cari hesap hareketleri Diğer butonuna tıklayarak gecikme faturası düzenle seçeneği seçmesi durumunda faturası kesilecektir.

Proje Yönetimi: Belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp ulaşmamasında gelirlerin, giderlerin ve bunların sonucunda elde edilecek kar ve zararların takibinin yapıldığı düzenlemedir.

DİA Üzerinden Uygulanacak Adımlar

Proje işlemleri 3 adımdan oluşmaktadır. Bunlar;

 • Proje Kartları Tanımlama (Planlama Aşaması),
 • Proje Dağıtım Şablonları Oluşturma (Programlama Aşaması),
 • Proje Fişleri, Raporlar (Kontrol Aşaması),

Planlama Aşaması; Projeleri faaliyet bazında tanımlamasının yapılmasıyla başlar. Proje Listesinde yer alan  Ekle ile faaliyetlerin süreleri tahmin edilir ve aralarındaki başlamadan önce doldurulması gereken bilgiler doldurulur.

tanımlaması yapılan proje kartları sonrası her bir faaliyetin başlama ve bitiş sürelerini ve faaliyetler arasındaki bağlantıları gösteren dağıtım şablonları hazırlanır. İlgili şablon tanımları Proje Dağıtım Şablonu Ekle ile tanımlanmaktadır. şablon üzerinde cari bazda, stok kartı bazında ve hizmet kartı bazında yapılan faaliyetler veya bunlar sonucundaki belirli yüzdesel sonuçların verileri oluşturulur. Bunun yanı sıra Proje tanımlaması farklı işleri ayrıntıları ile inceleme fırsatı sunar.

*Bu örnekte belirli carilerden yapılan işlemler, süresi belirtilen tarih aralıklarında yapılacak ilgili fişlerde %10 Proje kartına etki etmektedir. Projelerin fiş girişlerinde seçilmesi halinde ise fiş toplamlarını projeye eklemektedir.

Şablonda girilen değerlerin ardından yapılan işlemlerde Projeye ait fişler tanımlanmaktadır. Bu fişlerde Proje Fişleri Listesi üzerinden takip edilmektedir. Proje hareketlerinde Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Malzeme Fişi, Talep, Cari Hesap Fişi, Kasa Fişi, Banka Fişi, Çek-Senet Bordrosu, Servis Formu gibi işlemlerin takibini yapabilirsiniz..

Projeye ait işlemlere ayrıca Proje Listesinden F12 Diğer > Proje Hareketleri seçilerek ilgili proje kartının hareketlere ulaşabilirsiniz. Proje Hareketleri faaliyet türleri arasında tek seçim veya birden çok  seçim ile filtreleme yapabilirsiniz..

Kontrol aşamasına geldiğimiz de ise, düzenli periyotlarda projenin ilerleme raporlarını hazırlama amacına yöneliktir. Yani kontrol aşamasında; proje analiz edilir, eğer sapma varsa da ilgili güncelleme işlemleri yapılır. Bahsi geçen ilgili raporlar; Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu, Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu… şeklindedir.

Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu’nda tarih aralığı belirlenir, cari seçimi yapılır ve Özet seçimi zorunlu olmadan dilerse doldurularak proje şablonu dahilinde oluşan fiş türleri raporlanmaktadır.

Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu’nda baktığımızda ise Proje kartları seçilerek belli bir tarihteki proje kartlarının bakiyeleri raporlanması yapılmaktadır.

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi: Farklı döviz çeşidi ile çalıştığımız carilerden TL çek ya da senet alındığında tahsil günündeki döviz karşılığına göre döviz farkı meydana gelebiliyor.
Bu durumlar meydana geldiğinde eğer istenirse tahsilattan hemen sonra döviz farkı cari hesap fişi oluşturularak ilgili fark cari döviz bakiyesinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Dia Üzerinden Uygulanacak Adımlar Şu Şekildedir;

Farklı döviz çeşidinde çalıştığımız carilerinizden (Cari Kart / Diğer sekmesinde bulunan döviz alanından döviz çeşidi değiştirilebilmektedir.) TL çek ya da senet almamız durumunda aşağıda yer alan Tutar (Cari) ve Döviz (Cari) alanları çek/senet tarihinin bilgisini baz alarak ilgili döviz değerlemesini sağlamaktadır.

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

Tahsilat aşamasında ise o günkü kur değerine göre döviz farkı meydana gelebilir. Bu koşulda tahsilattan hemen aşağıda yer aldığı gibi döviz cari alanında bulunan  tutar bilgisine göre “Günlük kur üzerinden güncellenmesini ister misiniz ?” diye sorulan soruya “Evet” olarak seçiniz ve sonrasında tahsilat fişini tamamlama işleminden sonra,

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

karşınıza çıkacak bir diğer ekran olan Cari Hesap Fişi otomatik gelmektedir. Buradaki kur farkını o günkü tahsilat tarih bilgisine  göre hesaplayıp, açıklamada da belirtildiği gibi ilgili çeke veya senede ait döviz farkı fişini oluşturacaktır.

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

Cari listesi üzerinden gelmiş olduğumuz cari hareketini incelediğimizde ise, aşağıda yer aldığı gibi cari döviz bakiyesinde tutarların gösterimi bulunmaktadır.

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

 

Dia E-Mutabakat Uygulaması Nedir?

 Dia, bulut teknolojisine dayalı çalışan E-Mutabakat yapabilmelerini sağlayan  bir uygulamadır. Hazırlanan bu uygulama sayesinde hızlı bir şekilde mutabakatların yapılabilmesi ve süreçlerinin düzenli takibi sağlanmıştır.

Kolay ve ergonomik tasarım kullanıcı dostu ara yüzü ve ekran özellikleri sayesinde cevaplanan, bekleyen, reddedilen mutabakat süreçlerinin hızlı ve sorunsuz olarak yapılması mümkündür.

DİA E-Mutabakat uygulaması ile Cari Modül  tam entegredir.

DİA E-Mutabakat ;

 • Cari Bakiye
 • Cari Bakiye Dövizli
 • Cari Vade Bakiye
 • Form BA
 • Form BS  mutabakat türlerini içerisinde barındırır.

DİA E- Mutabakat Uygulaması ve Özellikleri

Cari Bakiye, Cari Bakiye Dövizli, Cari Vade Bakiye, Form BA, Form BS  türlerinde kurallar oluşturularak, gönderilecek E-Mutabakat formları planlanabilir.

Şunları yapabilirsiniz;

 • —Cari kart içerisine girerek form gönderim yetkilerinin belirlenebilmesi
 • —Form ve mail tasarımları ile zengin içerik sunabilme
 • —Ek Dosya kullanımı ile karşı işletmeden, ekstre dosyasını online olarak alabilme
 • —Faturalanmamış irsaliye dahil bakiyeler ile  E-Mutabakat formu planlama
 • —Belirli gruptaki veya belirli aralıktaki  cariler için E-Mutabakat formu planlama
 • —Bakiyesi bulunmayan carileri liste dışı bırakarak E-Mutabakat formu planlama
 • —Belirtilmiş bakiye aralığındaki firmalara E-Mutabakat formu planlama
 • —Cevaplanmamış mutabakat formalarını hızlıca tekrar gönderme
 • —Cevap, onay, reddedilmiş form sayılarını takip edebilme
 • —Raporlama

1) Cari Kart İçerisinde Yetkilendirme Sağlanması İşlemi

Cari kart listesi içerisinde bulunan “Yetkililer” sekmesi açılarak, hangi tipte mutabakatın, işletmenin hangi departmanında ki, hangi maile gönderilmesi istenmekte ise ilgili tanımlamalar gerçekleştirilebilir.

2) Mail Şablonu Kullanımı

“DİA Mail Şablonları” tanım penceresi ile işletmeler kendilerine özel olarak, yollanacak mutabakat mailleri için şablon tasarımları oluşturabilirler.

3) Ekstre Tasarım Seçimleri

Bakiye Mutabakatları için kullanılacak, Cari Hesap Ekstresi, Form BA veya BS … mutabakat türlerinde tasarımları istenilen tasarımda tasarlayarak kullanılabilirsiniz.

4) E- Mutabakat Şablon Tanımlama

Gönderilecek mutabakat formları için, “E- Mutabakat Paketi” penceresi üzerinden planlamalar yapılabilir. Bu planlama sırasında, pencere içerisinde bulunan çeşitli işlevler  ile gönderimler yapılabilir. İlk aşamada “Paketler> Taslaklar ” içerisinde yer alacak planlamalar, aynı pencereden “Mutabakat Gönder” ile gönderim gerçekleştirilmektedir.

pencere içerisinde yer alan “Durum” alanında, maillerin gönderilme ilerlemesi ve mail adreslerine iletilip iletilmediği anlık olarak takip edilebilecektir.

5) Gönderilen Mutabakatların Takip Edilmesi İşlemi

“Paketler>Taslaklar” sekmesi üzerinden gönderilen, planlanmış mutabakatlar, “Paketler>Gönderilenler” sekmesinde ayrıca takip işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu pencere üzerinden, mutabakat planı içerisinde bulunan ve mutabakatın iletilemediği veya cevaplanmadığı işletmeler tekrar iletilmesi üzere “ Gönderilmeyenleri Gönder” ve “Cevaplanmayanları Gönder” işlevleri ile tekrar işlem yapabilirler.


Resim: Gönderilen Mail Örneği


6) İşletme Bazlı Mutabakat Yönetimi

“Kalemler” sekmesi üzerinden, mutabakat planlarında birden çok  işletmeye tek seferle yollanılan mutabakat formları, işletme işletme takip işlemi yapabilmektedir. Karşı işletmenin mail kutusuna gönderilen mutabakat formları üzerinden geri gelen “Onay” veya “Red”  cevapları online bir şekilde alınmakta ve bu listede işlenmektedir. Listeden gelen cevaplar veya mutabakat son durumunun takip işlemi yapılabilmektedir.

7) Karşı İşletmeden Gelen Mutabakat Dosyalarının Online olarak İndirilmesi

Gelen cevaplar haricinde, karşı işletmenin göndereceği “Karşı Mutabakat Dosyaları veya Formları” sisteme, dosya ismi ile kayıt edilmektedir. Liste üzerinde, karşı işletmeden gelen ek dosyalar “Diğer” butonu kullanılarak indirilip kontrol edilebilir. Gönderilen mutabakatlara yanıt olarak “Ek Dosya” kabul edilip veya edilmeyeceğini belirmek için, “Sistem Parametreleri” içerisinde yr alan  [msj.03.01] numaralı “E-Mutabakat cevabına dosya yüklensin mi?” parametresi “Evet” olarak seçilmelidir.


Resim: işletmeye gönderilen mail, cevaplanma sonrası gelen, ikinci ekran. Cevap ve ek dosya bu sayfada üzerindeyken eklenir.

8) Raporlama ve Mutabakat Analizi 

Yapılan mutabakatlar neticesinde, süreci destekleyen rapor sayesinde, çalışmanın cevaplanma, reddedilme ve onaylanma yüzdeleri gibi analiz sonuçları elde edilmektedir.

Resmi Gazetede 03.03.2020 Tarihli 31057 Sayı ile yayımlanan 31 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile ilk üç maddesinde söz konusu olan teslim tevkifat oranlarında değişiklik olmuştur.

Yapılan bu değişikler doğrultusunda DİA ekranlarına 01.04.2020 itibari ile aşağıda yer aldığı şekil üzere güncellenmiştir.tevkifat 1

Güncellemenin ardından işlemler de sorun yaşamamak için DİA’ da tanımlı “Stok Malzeme Kartlarında” daha önce tanımlı olan tevkifat kodlarının silinerek, içerisinden tekrar seçilerek kaydedilmesi sorun yaşamanızın önüne geçecektir.

tevkifat 2

Bu sayede yenilenen oranlar ile stokların çalışması sağlanabilir.

 7194 sayılı Kanunla binek araçların giderlerine yönelik bir takım gider kısıtlamaları 01.01.2020’den itibaren yürürlükte olacaktır. Bununla beraber;

—Binek araçlar için gider olarak dikkate alınabilecek kira tutarı 7194 sayılı Kanun ile 5.500 TL üst sınır olarak tanımlanmıştır. 

—Aynı Kanunun  91. madde hükmü bağlamında 5.500 TL’lik indirim konusu yapılabilecek tutar sınırı yeniden değerlemeye tabi olmamıştır. Bu sebepten ötürü ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 yılında gider olarak dikkate alabilecekleri aylık kira bedeli tutarı 5.500 TL şeklinde olacaktır.

—Binek araçların kazancına ilişkin (ÖTV) özel tüketim vergisi ve (KDV) katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak gösterilebilecektir.

—Binek araçlar için yapılan (ister kira olsun ister aktifte kayıtlı) akaryakıt ve benzeri harcamaların ise %70 i gider olarak dikkate alınabilecektir.

İlgili kısıtlamalara doğrultusunda bu ve benzeri gider kısıtlamalara yönelik geliştirilen DİA Ekran bilgileri alt kısımda yer alan resimlerde paylaşılmıştır.

Geliştirilen alanların yapısı şu şekildedir;

Alınan Hizmet ve KDV Alım bağlantı kodlarına Muhasebe Kodu2, Masraf Merkezi2 ve Oran seçenekleri dahil edilmiştir ve bununla birlikte yer alan “Oran’’ alanı varsayılan değeri 100 atandı. Eğer Oran 100’den küçük değer olarak girilir ise Muhasebe Kodu 2 girilmesi için uyarı vermesi ekranının açılması sağlandı. Masraf Merkezi 2 için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

7194 kanun

Bağlantı kodları ekranında ‘’Oran’’ alanı karşılığı olarak belirlenen rakamın 100’den küçük olması halinde Muhasebe 2 alanına zorunlu olarak hesap girilmesini isteyecek ve girilen oranın haricinde kalan kısmı bu hesaba yansıtarak Muhasebeleştirilecektir. Örnek olarak 80 yazılı ise (100-80=30) %20 Muhasebe Kodu 2 alanına yansıtılacaktır. 

7194 kanun 1 

Kanun kapsamındaki gider hesaplarının bağlantı kodları resimlerde  ve açıklamalarda yer aldığı şekil üzere ayarlaması yapılabilir.

        Ödüyo – DİA Entegrasyon Ayarları

 

 WS Kullanıcısı

DİA içerisinde yer alan kullanıcılar ekranı üzerinden web servis için kullanıcı oluşturulması gerekmektedir. Bu kullanıcı ile iletme personeli tarafından daha önce herhangi bir işlem yapılmamış olması gerekmekte ve bundan sonraki süreç içerisinde de hiç işlem yapılmaması gerekmektedir. Entegrasyonu gerçekleştirilecek olan işletme hangi işletmeniz olacak ise işletme ve dönem kodu bilgilerini entegrasyon ekranı üzerinden seçim işlemi yapmalısınız.

  Kayıt Numara Şablonu

DİA arama butonuna “Kayıt Numara” anahtar kelimelerini yazıyoruz ve “Kayıt Numara Şablonları ()” seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza açılan kayıt numara şablonlarının alt kısmında bulunan “+ekle” butonuna tıklıyoruz ve yeni şablon oluşturuyoruz. Bu işlemi gerçekleştirme nedenimiz sıradaki fiş numarasının değerini  alıp DİA tarafında cari hesap fişi oluşturmaktır.

  Kayıt Numara Şablonu Oluşturma

Açıklamaya “CARİ HESAP FİŞ NO “ şeklinde dolduruyoruz, tür çeşidini “Cari Hesap Fişi – Fiş No” seçeneğini seçiyoruz. İşletmenizi, şubenizi, deponuzu ve en önemlisi Ödüyo için açmış olduğunuz WS kullanıcınızı seçmeniz gerekmekte ve başlangıç ve bitiş tarihi için uzun bir aralık belirlemeniz yeterli olacaktır. Ödeme fiş numaranızın başında yer alması için işletmenizin ismini yazabilirsiniz biz ODUYO yazısını tercih ettik.  Başlangıç ve bitiş için numara verilmesi gerekmektedir, bizim kullanmış olduğumuz başlangıç ve bitiş numara aralığını kullanabilirsiniz. Son kontrollerinizi yaptıktan sonra kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

  Banka Ödeme Planları Oluşturma

Parametreler içerisinden “Banka Ödeme Planları seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranın altında bulunan +ekle seçeneğine tıklıyoruz. Açıklama alanına sanal pos aldığınız bankanın adını yazın, tutar formülü genel fiş tutarı olduğu için “g” ifadesini yazıyoruz, gün ve bankamızın aldığı komisyon yüzdeliği için banka ile yapmış olduğunuz anlaşmaya göre bilgileri doldurunuz. Kayıt işleminden önce sarı renk olan banka hesapları listesine bankanızı tanımlamanız için çift tıklamanız gerekmektedir, açılan ekranda yer alan hesap adına bankanızın ismini yazmanız, durumunu aktifleştirmeniz ve gerekli bilgileri eklemelisiniz. Son kontrollerinizi yapınız ve öncelikle banka hesap listesine tanımlamış olduğunuz bilgileri sonrasında ödeme planlamanızı kaydedebilirsiniz.

  Ödeme Planı Tanımlama

DİA yazılımı giriş yapıyoruz ve arama alanına “ödeme planları” anahtar kelimlerini yazıyoruz, parametreler >>  ödeme planları seçeneğine tıklıyoruz. Ödeme planları ekranının altında bulunan “+ekle” butonuna tıklıyoruz. Burada açıklama alanına öncelikle taksit seçeneğini ardından hangi bankanın taksit seçeneğini tanımlıyorsanız o bankanın adını yazınız. Ödemeler alınana geldiğimizde ise ödeme türünü kredi kartının taksit seçeneklerini tanımladığımız için kredi kartı türünü seçiyoruz ardından tutar formülü olmadığı için 0 ve aynı gün içinde bankamıza yansımasını istediğimiz için gün seçeneğini +0 olarak ayarlıyoruz.

Son olarak banka ödeme planına çift tıkayarak giriş yapıyoruz açılan ekran üzerinde daha önce eklemiş olduğunuz banka ödeme planlarından hangi bankanın ödeme planını yapıyorsak o bankanın planını seçiyoruz ve son kontrollerimizi yaptıktan sonra kayıt işlemini tamamlıyoruz.

  Aracı Kurum Ödeme Planı Tanımlama

Bu adımda öncelikle paytr isminde bir cari açıyoruz, aracı kurum tanımlarken banka değil, cari tanımlanıyor, cari>> cari kart ekleme>> kuruluş sıralaması ile kuruluş carisi oluşturuyoruz. Kuruluş carisi oluştururken sadece unvan kısmına “paytr” yazmamız ve kaydetmemiz yeterlidir. Ödeme planı tanımlama işleminde yaptığımız adımları tekrarlıyoruz, arama kısmına ödeme planları yazıyoruz ve ödeme planlarını açıyoruz alt kısımda yer alan  + ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan ekran üzerinde bulunan açıklama kısmına öncelikle taksit seçeneğini ardından aracı kurumun adını yazıyoruz. (Tek çekim- paytr gibi) ödemeler kısmında ödeme türünü “virman” tutar formülü olmadığı için “0” ve son olarak biraz önce açmış olduğumuz “paytr” carisini cari hesap kısmında seçiyoruz. Son kontrollerimizi yaptıktan sonra kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Yine banka ödeme planı gibi tüm taksit seçenekleri için bu işlemi adımlarını tekrar uyguluyoruz.

  Lisanslama

DİA-ÖDÜYO  entegrasyonu seçeneğini tercih eden kullanıcılarımızın “DİA-ÖDÜYO Entegrasyon” paketlerinden kazanılacak fırsatta göre paket seçilecek entegrasyon lisansı alınmalıdır.

Ödüyo üzerinden kayıt işlemi yapılan mail adresi üzerinden lisanslama yapılmaktadır.

  Banka Tanımlama

Yeni Banka Tanımla Butonuna Tıklamanızın ardından açılan pencerede Banka adınızı Dia Ödeme Planında tanımladığınız banka adıyla giriniz burada ödeme penceresinde kullanılan banka kartı tanımlanan banka adı bilgisine göre eşleştirilir ve dia ödeme planına göre çekim işlemleri gerçekleştirilir.

Tanımlamış olduğunuz Banka üzerinden işlem yapabilmek İçin durum kısmını Aktif Olarak seçiniz, Pasif durumda olan sanal poslar üzerinden yapılan ödemeler Dia cari hareketlere ve kredi kartı pos fişi listesine eklenmeyecektir.

Diğer alanlar entegre edilen bankanın kendi bilgileriyle doldurulmalıdır. (Bankanıza Ait Ödeme Yöntemi, Bankanıza Ait Ödeme Planı, Kullandığınız Sanal Pos’a Ait Banka Adı, Kullandığınız Sanal Pos’unuzu Varsayılan Banka) Olarak Kullanmak  İçin Varsayılan Banka Alanını EVET olarak Seçip, girdiğiniz bilgilerin son kontrolünü yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

  Dia-Entegrasyon

Dia banka ödeme planları oluşturma işlemleri tamamlandıktan sonra Entegrasyonlar>>Dia entegrasyonu kısmında entegrasyon durumunu ‘on’ değerini seçiniz, entegrasyon durumu pasife alındığında tanımlanan ödeme planları Dia ödeme planları listesinden alınamaz ve çekim işlemleri gerçekleştirilemez.

Dia ödeme planları listesinden taksit bilgileri ilgili kısımda taksit seçenekleri ile eşleştirilir.

  Dia Senkronizasyon Yenile

Dia ve Ödüyo içerisinde yapılan her güncellemenin ardından Dia senkronizasyon yenile butonuna tıklanmalıdır. Senkronizasyon işlemiminin ardından Dia da güncellenen ve yeni eklenen kısımlar Ödüyo’ya yeniden çekilir. DİA Entegrasyonunda mail adresi olmayan cariler ve carilere bağlı fişler aktarılmaz.

[elementor-template id="8529"]

Dia Yazılım Kampanyaları

.

Şubat Ayı Fırsatları

Videoyu oynat
Open chat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?