Dia Bilgi Bankası
Stok Ve Depo Yönetimi

DİA Stok ve Depo Yönetimi Çözümü hakkında.

Stok ve Depo Yönetimi

  • 1-Karma Koli Nedir? Özellikle marketlerde çok kullanılan ve birden fazla ürünün bir araya getirilerek tek bir ürün altında satışının yapılması işlemidir. Örnek; Kola ile Sprite birleştirilip tek paket haline getirilip satılması vb. gibi Fatura üzerinde tek satırda gösterilir. KDV oranı ise karma koliyi oluşturan ürünlerin KDV’sine türüne bakılmaksızın tek bir oran üzerinden verilir. Muhasebeleştirme işlemi normal stok kart muhasebeleştirme işlemi ile aynıdır. Karma kolilerde stok kartında bulunan her türlü seçenek kullanılabilir, miktar kontrolü yapılabilir, barkod verilebilir.
 
  • 2-Karma Koli Kartı Nasıl Açılır? Stok listesinde yer alan  [F4 Ekle], butonuna tıklayın, [Karma Koli] seçeneğiyle stok kartını oluşturabilirsiniz. Kartı kaydetme adımında reçete oluşturmak isteyip istemediğinizin sorusu sorulacaktır, karma koliye ait stokları reçeteden girişini yapabilirsiniz.
  • 3-Karma Koli Üretimi Üretim fişleri ve toplu üretim ekranları üzerinden tıpkı mamül üretir gibi karma koli üretme işlemini yapabilirsiniz… Bu işlemlerde alt kalemler sarf fişiyle stoktan çıkarken, karma koli stoku üretimden giriş yoluyla stoka girer.
 
 • 4-Ters Üretim Ters üretim diye tabir edilen üretim şekli üretilen karma kolileri bozup, alt kalemlerini tekrar stoka ekleme işlemlerini yapmak için kullanılır. Üretim fişi yada toplu üretim ekranları üzerinden Ters Üretim seçeneği seçilerek yapılır. Bu işlemlerde alt kalemler üretimden giriş yoluyla stoka girerken, karma koli stoku sarf fişiyle stoktan çıkılır.
 • <<< Fire Fişlerinin Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

   

Muhasebe kaydı aşağıda yer aldığı gibidir.

——————————/———————————

620 Satılan Mamul Maliyeti

                                                          150 İlk Madde ve Malzeme

——————————/———————————

<<< 620 Satılan Mamulün Muhasebe  Bağlantı Kodunun Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

 

<<< 150 İlk Madde ve Malzemenin Muhasebe Bağlantı Kodunun Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

<<< Hammaddenin Üretime Sevki Kaydı >>>

Muhasebe kaydı aşağıda yer aldığı gibidir.

——————————/———————————

710  Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

                                                      150 İlk Madde ve Malzeme

——————————/———————————

<<< 710 Direk İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

<<< 150 İlk Madde ve Malzeme  Giderleri  Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

<<< Yarı Mamulün Mamule Dönüşmesi Kaydı >>>

Muhasebe kaydı aşağıda yer aldığı gibidir.

——————————/———————————

152 Mamul

                                                                151 Yarı Mamuller

——————————/———————————

<<< 152 Mamul Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

<<< 151 Yarı Mamuller Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

<<< Yarı Mamullere Ücret, Amortisman ve Genel Üretim Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Kaydı Şu Şekildedir. >>>

Muhasebe kaydı aşağıda yer aldığı gibidir.

——————————/———————————

711 Direk İlk Madde ve Mlz. Yansıtma Hesabı

.721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

                                                                  151 Yarı Mamuller

——————————/———————————

<<<  711 Direk İlk Madde ve Mlz. Yansıtma Hesabının Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

<<< 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabının Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

<<< 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

Önemli Not: Alının hizmet üretilen mamullere dağıtılması sonucunda meydana gelen, +maliyet fişlerindeki, hizmetten gelen rakamın muhasebe bağlantı kodu, alınan hizmet alanından yapılmaktadır.

<<< 151 Yarı Mamuller Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması Şu Şekildedir. >>>

Önemli Not: Hizmet Maliyet Dağıtımı sonucu oluşan+,maliyet fişlerinde, yarı mamulün bağlantı kodu, mal alım bağlantısı üzerinden yapılmakatadır. 

<<< 710/720/730 Hesaplarının 711/721/731 Hesaplara Yansıtılması İşlemi >>>

Yansıtmalar dönem sonunda, yansıtma fişleri bölümünden gerçekleştirilmektedir. Muhasebe fişi aşağıda yer aldığı gibidir.

——————————/———————————

‘711 Direk İlk Madde ve Mlz.Giderleri Yansıtma Hesabı.

‘721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı.

‘731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı.

                                                                 ‘710 Direkt İlk Madde ve Mlz.Gider.

                                                                 ‘720 Direkt İşçilik Gider.

                                                                 ‘730 Genel Üretim Gider.

——————————/———————————

 Müstahsil Makbuzu Nedir? Müstahsil makbuzu, defter takibi yapan toptancıların yada çiftçilikle uğraşanların, defter takibi yapmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye verilen tanımlamadır. Çiftçiye imzalatılan belgenin aslı çiftçide kopyası ise işletmecide kalır. Müstahsil Makbuzunun Tarafları şu şekildedir: Müstahsil makbuzunda ürünü satın alan ve ürünü satışına yapan taraflar bulunmaktadır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda belirlemek mümkündür:
  1. 1-Satıcı Burada (Üretici Çiftçi): – Ticari belge veremez. – Müstahsil makbuzunu imzalar. – Belgenin aslını alır. – Satış bedelini alır.
  1. 2-Alıcı Burada (Defter Tutan Çiftçi): – Müstahsil makbuzunu düzenler. – Ticari belge verebilir. – Belgenin kopyasını alır. – Satış bedelini öder.
Müstahsil Makbuzunda Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma): Defter takibi yapmayan çiftçilikle uğraşanlardan alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu Madde 94’e göre gelir vergisi kesilme işlemi uygulanır ve  kalan satıcıya ödenir. Müstahsil Faturasının İşlenmesi Sistem Parametreleri ekranı üzerinden fatura içerisinde bulunan, stopaj alanın getirilmesi sağlanmalıdır. Sistem parametreleri içerisinde bulunan, scf.17.02 parametresini “Evet” olarak yaptıktan sonra kayıt edilmesi gerekmektedir. Müstahsil carilerin Bağkur bilgilerinin cari kart içerinde kayıt işlemleri yapılabilmektedir. Cari kart içerisinde müstahsil carilere özel komisyon oranları tanımlayabilmek mümkündür. Aşağıda bulunan ekranda yer alan Komisyon Oranı alanına girdiğimiz % oranını fatura KDV hariç tutardan hesaplayıp genel toplamdan düşülmektedir. Tüm bilgilerin girilme işlemi tamamlandıktan sonra müstahsil makbuzları için kesilen stopaj ve Bağ-Kur oranları fatura üzerinde işlenmelidir. Bunun yanı sıra satış faturaları üzerinde, satılan ürünlerin hangi müstahsilden alındığının bilgisi doldurulmalıdır. <<<Müstahsil Makbuzlarında Stopaj ve Bağkur  Bağlantı Kodlarının Tanımlanması Şu Şekildedir. >>>

Muhasebe kaydı aşağıda yer aldığı gibidir.

——————————/———————————
153 Ticari Mallar
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
100 Kasa

——————————/———————————
[elementor-template id="8529"]

Dia Yazılım Kampanyaları

.

Şubat Ayı Fırsatları

Videoyu oynat
Open chat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?