E Devlet Çözümleri

Hiçbir aracıya ihtiyaç kalmadan doğrudan muhatabınızı DİA olarak görüp e-fatura ve e-defterlerinizi sisteminizde yedekleyip, arşivleyip ve koruyabileceksiniz.

E-Arşiv + E-Defter + E-Fatura + E-İrsaliye

Hiçbir aracıya ihtiyaç kalmadan doğrudan muhatabınızı DİA olarak görüp e-fatura ve e-defterlerinizi sisteminizde yedekleyip, arşivleyip ve koruyabileceksiniz. Ön muhasebe ve muhasebe sistemleri ile entegre şekilde çalışan Dia, kolay ve pratik kullanım ayrıca hızlı olan DİA E-devlet çözümlerinden yararlanarak hem işletmenizin güvenliğini sağlamış olup hem de kağıt israfını asgari düzeye indirebilirsiniz. DİA ile E-Fatura Sisteminden şu şekilde faydalanabilirsiniz; DİA Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden çalıştırılan bir modül olduğu içim entegrasyon problemleri ile karşılaşmazsınız. Dia ile e-arşiv fatura sorgulama kolaylığı.

[elementor-template id="8529"]

Dia Yazılım Kampanyaları

.

Şubat Ayı Fırsatları

Videoyu oynat

E-Devlet Çözümünüz

E-fatura yeni bir belge türü olarak nitelendirilmeyip, aynı kâğıt fatura ile tüm özellikleri taşıyıp aynı hukuki özelliklere sahiptir. Türkiye’de 397 sıra numarasına sahip VUK (Vergi Usul Kanunu) tebliğine ile yürürlüğe giren ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca belirlenen, Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada bulunması gereken bilgilerin içerisinde yer alan, satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin merkezi bir platform üzerinden GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) gerçekleştirildiği elektronik türde bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olarak nitelendirilmeyip, aynı kâğıt fatura ile tüm özellikleri taşıyıp aynı hukuki özelliklere sahiptir. GİB’in, koordine ettiği e-fatura uygulamasında ulaşılmak istenilen hedef tek tip standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli olan ve ayrıca zaman ve maliyet tasarrufu meydana getirecek tek format da bir sistem oluşturmaktır. Bu amaçlanan hedefleri gerçekleştirebilmek için ve sistemi oluşturabilmek için yurt dışında bulunan uygulamalar detaylı bir şekilde incelenerek başarıyı yakalamış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca açık kaynak bir standart olan XML (Extensible Markup Language) tabanlı ticari hayatın bütün süreçlerini kapsayacak şekilde etiketlemelere sahip uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir. 421 Sıra numarasına sahip Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

“Kapsam göre 4760 sayılı ve 06.06.2002 tarihli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (III) sayılı liste içerisinde ki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle minimum 10 Milyon TL brüt satış (ciro) hasılatına sahip olanlar”,

“Kapsama göre yer alan 5015 sayılı ve 04.12.2003 tarihli Petrol Piyasası Kanunu kapsamı gereğince madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle minimum 25 Milyon TL brüt satış (ciro) hasılatına sahip olanlar ile”,

Konuya ilişkin mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı gerçekleştirenler, satın aldıkları malın fiyatına, türüne, miktarına ya da herhangi bir niteliklerine dikkat edilmeksizin 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları temel alınarak elektronik fatura uygulaması içerisine dahil olacaklardır.

Şu üç yöntem ile Elektronik Fatura Uygulamasını kullanabilirsiniz;

1. E-Fatura Portalı,

2. Başkanlık sistemine, Bilgi işlem sistemlerinin dahil edilmesi ile

3. Başkanlıktan özel entegrasyon izni olan kurumlar sistemi

aracılığıyla olmak üzere kullanılabilmektedir.

Entegrasyon: Gelir İdaresi Başkanlığı ile Firma ticari sistemi doğrudan bağlantılıdır. Özel Entegrasyon: Gelir İdaresi Başkanlığı ile Entegratör, Entegratör ile Firma bağlantısı bulunur. Portal: Portal da herhangi bir entegrasyon bulunmamaktadır. www.efatura.gov.tr portali üzerinden faturalar manuel olarak takibini gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), DİA E-Devlet herhangi bir ek yazılıma veya aracıya gerek kalmadan doğrudan entegredir.

Herhangi bir problem veya aksaklık ile karşılaştığınızda sadece DİA ile iletişime geçersiniz. Kendi ticari yazılımınız aynı zamanda entegratör yazılımı ve ayrıca entegratörün online sistemi gibi birçok farklı yazılımlarla da zaman harcamanıza gerek yoktur.

E-faturalarınız DİA E-Devlet Çözümleri sayesinde güvenli bir şekilde bulut sisteminizde yedeklenir.

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden çalıştırılan bir modül olduğu içim entegrasyon problemleri ile karşılaşmazsınız.

Open chat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?